Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal maatregelen op de land- en broeikasgasvoetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie. Deze publicatie is een achtergrondrapport bij Dagelijkse kost, Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.

Dit achtergrondrapport beschrijft de toegepaste methode en uitgangspunten om de orde van grootte te kwantificeren van de effecten van een aantal opties om de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie te verkleinen. Ook worden de onzekerheden en beperkingen van de gekozen methode beschreven.

Voetafdruk kwantificeren

De maatregelen liggen op het gebied van: duurzamer eten, minder voedsel verspillen, efficiënter produceren en zorgvuldiger produceren.

Het effect van deze maatregelen wordt uitgedrukt in 2 indicatoren die iets zeggen over het effect van voedselconsumptie - en de daaraan gerelateerde voedselproductie - op de leefomgeving:

  • de landvoetafdruk van de voedselconsumptie weerspiegelt hoeveel land er in binnen- en buitenland wordt gebruikt voor voedselproductie;
  • de broeikasgasvoetafdruk geeft de omvang van de broeikasgasemissies in alle schakels van de voedselproductie.

Deze indicatoren zijn op basis van beschikbare data redelijk te kwantificeren en de berekeningsmethode is internationaal aanvaard. Dat neemt niet weg dat er altijd onzekerheden aan de rekenresultaten verbonden zijn.

Effecten van de verschillende maatregelen

Het rapport omvat ook de resultaten van de effecten van de verschillende maatregelen. Door een combinatie van maatregelen kunnen de land- en broeikasgasvoetafdrukken van de Nederlandse voedselconsumptie (in binnen- en buitenland) de komende 10-15 jaar met circa een derde deel dalen.

Daarbij dient benadrukt te worden dat de effecten niet exact kunnen worden gekwantificeerd. De gepresenteerde resultaten moeten worden beschouwd als een zo goed mogelijke schatting, die de ordegrootte van mogelijke veranderingen weerspiegelt.

Auteurs

Henk Westhoek

Kenmerken

Publicatietitel
Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie
Publicatiedatum
16 april 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3488