Labelstapjes, huursprongen?

Verduurzaming in de beleggingsstrategie van particuliere verhuurders

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave: de komende 30 jaar moeten veel woningen energiezuiniger worden. Een substantieel deel van deze opgave heeft betrekking op ruim 500.000 particuliere huurwoningen. Particuliere verhuurders blijven - net als veel eigenaren-bewoners - echter nog achter bij de inspanningen die woningcorporaties al op dat vlak leveren. Als Nederland aan het Klimaatakkoord wil voldoen, kan de particuliere huursector niet langer achterblijven. Daarom heeft het PBL de motieven en overwegingen van particuliere verhuurders om te investeren in de verduurzaming van hun verhuurportefeuilles onderzocht.

De vrije sector

Allereerst wordt een misverstand over particuliere beleggers belicht. Vaak werd gedacht dat particuliere verhuurders vooral zouden investeren in duurzaamheid als het genoeg punten oplevert om de woning met heel hoge huren in de vrije sector te verhuren.

Veel gereguleerde particuliere huurwoningen hebben echter al meer dan genoeg zogeheten WWS-punten om in de vrije sector verhuurd te mogen worden.

Waardebehoud, verhuurbaarheid en anticiperen op toekomstig beleid

Financiële motieven voor de lange termijn blijken leidend te zijn in de keuze van particuliere verhuurders om hun huurwoningen duurzamer te maken. Zij kijken goed naar wat consumenten vragen. Verhuurders verwachten dat huizen met een beter energielabel in de toekomst makkelijker te verhuren zijn, door het hogere comfort en de lagere energierekening.

Er zijn ook particuliere verhuurders die mogelijke overheidsmaatregelen voor willen zijn. Door nu alvast te beginnen met verduurzamen, hopen zij te voorkomen dat zij straks al hun woningen in één keer aan moeten pakken.

Beleidsimplicaties

Een zorg die het PBL signaleert, is dat de betaalbaarheid van particuliere huurwoningen verder onder druk kan komen te staan door de extra investeringen in duurzaamheid, die verhuurders in ieder geval op termijn terug willen verdienen.

Verduurzaming en betaalbaarheid blijken niet zondermeer hand in hand te gaan. Als beleidsmakers de verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad willen bevorderen, lijkt het vooral van belang dat zij zorgen voor duidelijke, daaraan ondersteunende beleidskaders.

Kenmerken

Publicatietitel
Labelstapjes, huursprongen?
Publicatiesubtitel
Verduurzaming in de beleggingsstrategie van particu-liere verhuurders
Publicatiedatum
9 juni 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
26
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4176