Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing

19-02-2021 | Artikel

De gemiddelde prijs van energie voor consumenten was in januari 3,8 procent lager dan in dezelfde maand van 2020. Huishoudens met een gemiddeld verbruik van 1192 kubieke meter gas en 2464 kilowattuur elektriciteit betalen in januari 2021 op jaarbasis 1513 euro. Door lagere energieprijzen is dit 60 euro minder dan in januari 2020. De gevolgen van prijsveranderingen op de energierekening voor huishoudens tussen januari 2021 en januari 2020 zijn berekend bij een gelijkblijvend jaarverbruik. Door het verbruik gelijk te houden, zijn deze berekende effecten op de energierekening geheel toe te schrijven aan veranderingen van de tarieven voor energie.

Maar de hoogte van de energierekening wordt bepaald door zowel de prijs van energie als het energieverbruik in een woning. Al jarenlang daalt de gemiddelde levering van gas en elektriciteit aan huishoudens, onder meer door isolatie van woningen, zuinigere apparaten en het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen . Het is de verwachting dat deze trend op de lange termijn doorzet, waardoor de gemiddelde jaarlijkse energierekening zal dalen. Wel zal door de coronacrisis naar verwachting zowel in 2020 als in 2021 het energieverbruik van huishoudens toenemen. Op dit moment is nog onbekend hoe groot dit effect is.

In een gezamenlijk artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving wordt nader ingegaan op de effecten van prijs en verbruik op de energierekening. Ook bevat dit artikel meer informatie over de verschillen tussen groepen huishoudens.