Meten waar de mensen zijn

01-06-2008 | Publicatie

De bescherming van de menselijke gezondheid is één van de doelstellingen van het huidige luchtkwaliteitsbeleid. Nu hebben de kranten de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze zou slecht zijn: er zou te veel stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in de lucht zitten. Vooral de stedelijke luchtkwaliteit zou nogal te wensen overlaten. De berichten over de slechte luchtkwaliteit kwamen voor velen als een verrassing. Immers, luchtverontreiniging: was dat geen probleem van lang geleden?

Luchtkwaliteit in Nederland

Dit artikel blikt terug in de tijd. Het behandelt in kwalitatieve zin de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland. Welke bronnen waren in het verleden van invloed op de luchtkwaliteit en om welke stoffen ging het? Vervolgens wordt de situatie geschetst vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw toen geleidelijk aan meetresultaten beschikbaar kwamen. Ook het ontwakende besef over het probleem luchtverontreiniging komt ter sprake. Dit zal uitmonden in een meer kwantitatieve beschrijving van de ontwikkelingen in de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland tot op heden.

De belangrijkste conclusie van het artikel is dat de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen dertig tot veertig jaar spectaculair is verbeterd. Grosso modo zal dat dan ook moeten betekenen dat de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in steden aanzienlijk zijn afgenomen.

Niettemin kunnen tegenwoordig nog steeds zorgelijke geluiden worden gehoord over de omvang van de effecten van stedelijke luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid. Dat kan best terecht zijn, maar een feit blijft dan tevens dat het vroeger veel erger geweest moet zijn.

Het artikel is oorspronkelijk in 2008 en 2009 in de vorm van een vijfdelige reeks in het Tijdschrift Lucht verschenen. Publicatie beschikbaar gesteld met vriendelijke toestemming van Sdu Uitgevers.