Milieueffecten van verhoging autobelastingen uit Begrotingsakkoord 2014 verwaarloosbaar

26-03-2014 | Publicatie

De milieuwinst van de verhoging van de autobelastingen uit de Begrotingsafspraken 2014 is verwaarloosbaar. Dit blijkt uit onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gedaan naar de milieueffecten van de vergroeningsmaatregelen uit het begrotingsakkoord. In het begrotingsakkoord heeft het kabinet met een aantal oppositiepartijen afgesproken dat de aanschafbelasting voor personenauto’s vanaf 2015 wordt verhoogd. Ook is afgesproken dat de voor 2014 geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting wordt teruggedraaid. Deze maatregelen moeten op jaarbasis leiden tot extra belastinginkomsten van 450 miljoen.

Verhoging autobelastingen in het begrotingsakkoord heeft weinig invloed op het milieu

De invloed van deze belastingverhoging op het milieu is minimaal. Het autogebruik neemt weliswaar licht af, maar het verbruik per autokilometer en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot neemt licht toe omdat de verhoging van de aanschafbelasting alleen de zuinige automodellen treft. Hierdoor wordt de aanschaf van minder zuinige modellen aantrekkelijker en wordt het wagenpark gemiddeld iets minder zuinig.

Vergroeningsmaatregelen

Het begrotingsakkoord bevat nog twee vergroeningsmaatregelen: een verhoging van de belasting op leidingwater en de herinvoering van de belasting op het storten van afval. De milieueffecten van deze maatregelen zijn niet bepaald omdat deze maatregelen in de loop van 2014 nog verder worden uitgewerkt. Een analyse van de milieueffecten hiervan presenteert het PBL naar verwachting eind 2014.