Naar een multifunctionele en flexibele infrastructuur

De Nederlandse ruimtelijke planning is altijd gebaseerd geweest op groei. Groei van de economie, groei van de bevolking, groei van de mobiliteit. In de nabije toekomst zal dat niet langer overal het geval zijn. Nederland wordt een land van regionale verschillen. Sommige regio’s blijven groeien, andere zullen krimpen, en voor vele is het beeld onzeker. Differentiatie en flexibiliteit bepalen de toekomst.

De onzekerheid over toekomstige krimp of groei vraagt om een ondergrondse infrastructuur, die het moet hebben van de flexibiliteit en de multifunctionaliteit. Flexibiliteit om veranderingen in de vraag te kunnen opvangen, multifunctionaliteit om aan de blijvende ruimtedruk en de hoge kwaliteitseisen in stedelijke gebieden tegemoet te komen. Kwaliteitswinst kan ook in de toekomst een belangrijke reden zijn om voor ondergrondse infrastructuur te kiezen.

Dit artikel is een bewerking van de keynote-speech voor het Diner van de ondergrond van 17 april 2012, georganiseerd door het Centrum ondergronds bouwen (COB).

Auteurs

Ries van der Wouden

Kenmerken

Publicatietitel
Naar een multifunctionele en flexibele infrastructuur
Publicatiedatum
1 juni 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Cahier Rode draden voor de toekomst (COB)
Productnummer
893