Nationale Energieverkenning 2014

De eerste Nationale Energieverkenning laat zien dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald worden. De klimaatdoelstelling voor 2020 wordt wel gehaald. De werkgelegenheid in de energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

Dankzij energiebesparing en de toenemende opwekking van hernieuwbare energie blijft de uitstoot van broeikasgassen in Nederland de komende jaren dalen, waardoor voldaan kan worden aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020.

Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 wordt geraamd op 12 procent, in 2023 op 15 procent. De investeringen die hierbij horen zorgen voor een toename van het aantal energie gerelateerde banen. De vraag naar aardgas daalt, maar desondanks zal Nederland vanaf 2025 aardgas moeten importeren door uitputting van de Nederlandse gasvoorraad.

Door energiebesparing en opwekking van eigen zonnestroom is in 2020 de gemiddelde energiejaarrekening  van de consument  60 euro lager dan in 2014, ondanks hogere energieprijzen.

Bundeling van kennis

De Nationale Energieverkenning is opgesteld door ECN Beleidsstudies, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Met deze samenwerking is tevens een stap gezet om de informatiestromen rond de Nederlandse energiehuishouding verder op elkaar af te stemmen.

Achtergrondrapporten bij de Nationale Energieverkenning 2014

Auteurs

Projectcoördinatie Michiel Hekkenberg (ECN) en Martijn Verdonk (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Nationale Energieverkenning 2014
Publicatiedatum
7 oktober 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1362