Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO2-emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in 20 jaar met 33% gestegen. Deze stijging is minder sterk dan de 115% stijging van het luchtvaartvolume. Vooral het aantal reizigers naar Europese bestemmingen is sterk toegenomen. Op verzoek van de Omgevingsraad Schiphol heeft het PBL feiten en cijfers inzichtelijk gemaakt over de uitgestoten CO2 van de luchtvaart in Nederland in afgelopen decennia.

Op 18 oktober 2018 is de tekst over binnenlandse luchtvaart (p. 7) in de pdf aangepast.

Luchtvaartvolume in Nederland is sterker gegroeid dan de brandstofafzet

Zowel het luchtvaartvolume (aantal passagiers en hoeveelheid vracht) als de brandstofafzet zijn de afgelopen jaren gegroeid. Het luchtvaartvolume is echter de afgelopen jaren sneller gegroeid dan de brandstofafzet door de kortere gemiddelde vliegafstand, de hogere bezettingsgraad van vliegtuigen en de technologische efficiëntieverbetering van vliegtuigen. De gemiddelde vliegafstand is afgenomen door de sterke groei van het aantal reizigers naar Europese bestemmingen. De brandstofafzet in Nederland kwam in 2017 overeen met 12,1 megaton CO2–emissie. Uit literatuuronderzoek blijkt dat het effect van de jaarlijkse gemiddelde technologische verbetering van nieuwe vliegtuigen 1,1% is vanaf 2010.

Klimaatimpact luchtvaart meer dan de effecten van uitstoot CO2

De impact van luchtvaartemissies op het broeikaseffect is overigens groter dan alleen de effecten van CO2. Ook andere emissies dan CO2, zoals roetdeeltjes, ozon en waterdamp, hebben op grote hoogte een aanzienlijke impact op het broeikaseffect. De grootte van dit effect is echter onzeker. Deze notitie brengt daarom alleen de CO2-emissies van luchtvaart in beeld.

Consequenties van klimaatbeleid voor luchtvaart

Tijdens de klimaattop in Parijs is eind 2015 afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C, met een streven naar maximaal 1,5°C. Om dit doel te bereiken zal de mondiale emissie van CO2 scherp moeten dalen. De totale CO2-emissies die luchtvaart veroorzaakt zijn in de afgelopen twintig jaar echter juist gestegen. Ook van de luchtvaart zal deelname aan wereldwijd klimaatbeleid worden verwacht.
 

Auteurs

Gabrielle Uitbeijerse en Hans Hilbers

Kenmerken

Publicatietitel
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland
Publicatiedatum
5 Juli 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3306