Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door particulieren te stimuleren.

Hoe verhouden zich de kosten van elektrische auto’s tot die van vergelijkbare benzineauto’s? Wat zijn de praktijk ervaringen in binnen- en buitenland met subsidieregelingen voor elektrische auto’s gericht op particulieren? En wat is de verwachte effectiviteit van de momenteel in Nederland voorgestelde subsidieregelingen?

Voor particulieren zijn de kosten van elektrische auto’s bij een bezitsduur van 6 jaar momenteel ongeveer € 3.000 tot 8.000 hoger dan die van vergelijkbare benzineauto’s. Bij de aanschafbeslissing van de particulier spelen echter ook andere zaken een rol, zoals de aanschafprijs en factoren die niet in geld zijn uit te drukken, zoals comfort en de actieradius.

Ervaringen met aanschafsubsidies tegenstrijdig

De eerste ervaringen met aanschafsubsidies in binnen- en buitenland zijn tegenstrijdig. In Duitsland, waar sinds kort een regeling van toepassing is, lijken de effecten beperkt te zijn. Daarentegen laten de ervaringen in Vlaanderen en recent in de gemeente Den Haag een sterke stijging zien van het aantal verkopen van elektrische auto’s. Modelberekeningen van CE Delft duiden op extra verkopen aan particulieren in de periode tot 2020 van 900 – 3600 volledig elektrische auto’s.

Als we de ervaring uit Duitsland zouden vertalen naar Nederland, dan zou eerder worden verwacht dat de extra verkopen door de subsidie aan de onderkant van de bandbreedte van die raming liggen. Daartegenover staan de ervaringen uit Vlaanderen en de gemeente Den Haag. Als we die zouden doortrekken naar Nederland, dan zouden de extra verkopen door de aanschafsubsidie ver boven de schattingen van CE Delft uitkomen.

Effect van invoering laadtegoed onzeker

Modelberekeningen laten zien dat de invoering van het laadtegoed ertoe leidt dat in de periode tot 2020 circa 3.000 tot 10.000 extra auto’s (vooral plug-inhybriden) in Nederland blijven in plaats van te worden geëxporteerd, bovenop de 50.000 tot 80.000 auto’s die ook zonder laadtegoed in Nederland zouden blijven. Ook voor deze regeling geldt echter dat de onzekerheid over het effect van de maatregel groot blijft.
 

Auteurs

Hans Nijland, Gerben Geilenkirchen, Jordy van Meerkerk, Maarten ’t Hoen en Hans Hilbers

Kenmerken

Publicatietitel
Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot
Publicatiedatum
7 oktober 2016
Publicatie type
Publicatie