Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050

Energiebesparing kan de CO2-uitstoot van de warmtevraag door huishoudens met 50% tot 80% verminderen in 2050 ten opzichte van 2010. De CO2-uitstoot halveert door 300.000 woningen per jaar te renoveren met gangbare energiebesparingsmaatregelen. In 2035 zijn dan alle woningen minimaal één keer gerenoveerd, waarna de meeste woningen nog een keer worden gerenoveerd met goedkoper geworden energiebesparingsmaatregelen.

Diepgaande energiebesparing vermindert CO2-uitstoot met 80%

De CO2-uitstoot neemt met 80% af wanneer woningen ingrijpend worden gerenoveerd met verdergaande energiebesparingsmaatregelen. Met deze ‘diepgaande energiebesparingsroute’ worden alle woningen in de periode tot 2050 één keer gerenoveerd bij groot onderhoud. De helft van de huidige woningen is dan in 2050 vergaand geïsoleerd, waarbij ze in de eigen warmtevraag voorzien met zonne-energie.

De route met gangbare energiebesparingsmaatregelen is financieel voordelig voor woningeigenaren. De diepgaande energiebesparingsroute is dat alleen als er een sterke technologieontwikkeling plaatsvindt. Voor de samenleving als geheel leveren beide routes alleen een financieel voordeel op als er sterke technologieontwikkeling plaatsvindt.

Om de resterende energievraag volledig klimaatneutraal te maken met decentrale energieopwekking moet minimaal de helft van het dakoppervlak van woningen worden bedekt met zonnepanelen.

Auteurs

Ruud van den Wijngaart, Rob Folkert en Manon van Middelkoop

Kenmerken

Publicatietitel
Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050
Publicatiedatum
13 februari 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
738