Parijsakkoord en luchtvaart

Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is onzeker en hangt af van de wijze waarop de mondiale samenleving en het economisch systeem zullen veranderen, hoe de Parijse afspraken worden vertaald naar concreet beleid en hoe de kosten voor CO2-reductie zich zullen ontwikkelen. De notitie dient daarom als verkennende input voor de Luchtvaartnota 2020-2050.

Meerdere Parijsscenario’s

Welke gevolgen een internationaal klimaatbeleid gericht op het halen van de afspraken in het Parijsakkoord heeft voor de luchtvaartvolumes via Nederland, hangt af van allerlei omstandigheden. Daarom bekijken we niet één, maar meerdere Parijsscenario’s. In deze notitie zijn varianten berekend met hoge of matige CO2-prijs, meer of minder economische groei, en andere aannames ten aanzien van de ontwikkeling van de energie-efficiëntie van vliegtuigen. Hoe hoger de prijs, hoe minder mensen zullen vliegen.

De verschillende Parijsscenario’s laten een bandbreedte zien van nauwelijks groei ten opzichte van 2017 tot een verdubbeling van het aantal passagiers via Nederlandse luchthavens tot 2050. De groei kan daarmee veel lager zijn dan in de basisscenario’s zonder een internationaal klimaatbeleid gericht op het Parijsakkoord. De verkenning sluit af met een bespreking van de onzekerheden in relevante factoren.
 

Auteurs

Gabrielle Uitbeijerse, Jan Schuur, Hans Hilbers, Gerben Geilenkirchen

Kenmerken

Publicatietitel
Parijsakkoord en luchtvaart
Publicatiedatum
24 mei 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3040