Particuliere verhuur vormt problematische oplossing voor structureel probleem

17-09-2020 | Artikel

In dit artikel beschrijft het PBL het huidige conflict tussen particuliere verhuurders en starters op de woningmarkt. Lange tijd leek een toename van de particuliere verhuur gewenst om de woningmarkt beter te doen functioneren. Nu particuliere verhuur groeit, neemt de toegankelijkheid van de woningmarkt voor koopstarters echter af en worden particuliere verhuurders juist gezien als oorzaak van de woningmarktproblemen. Nieuw beleid helpt om excessen op de markt te beperken.

Door stijging van het aantal huishoudens en de achterblijvende nieuwbouw stijgen de koop- en huurprijzen van woningen. In de grote steden worden koopstarters verdrongen omdat de beleggingswaarde nu groter is dan de maximale hypotheek. Recente beleidsvoorstellen helpen koopstarters, maar structurele maatregelen om verdringing tegen te gaan blijven nodig.

Huisjesmelkers domineren het beeld onterecht

De beeldvorming rond particuliere verhuur wordt gedomineerd door huisjesmelkers, ‘verkamering’ van woningen en woekerhuren. De particu¬liere huursector bestaat echter niet uit een homogene groep beleggers. Grote particuliere beleggers krijgen weliswaar veel aandacht, maar zijn in de minderheid. Uit de diepte-interviews blijkt dat particuliere beleggers meestal voor de lange termijn beleggen, met een sterke focus op marktconforme kasstromen, oftewel op direct rendement, maar ook op een stabiele relatie met de huurder en het bieden van een stabiele woonsituatie voor jongvolwassenen die niet kunnen of willen kopen.

Voor een evenwichtiger woningmarkt op de lange termijn blijven er structurele maatregelen nodig, zoals het verminderen van verschillen in subsidiëring tussen koop en huur, en tevens meer woningbouw. Mogelijk ligt er ook een rol voor beleid om build-to-let te stimuleren, naast buy-to-let te remmen.