Particuliere verhuurders op de Nederlandse woningmarkt

De particuliere huursector ligt door zijn forse groei in de afgelopen 5 tot 10 jaar onder een vergrootglas. Veel studies leggen de nadruk op de oorzaken en effecten van deze ontwikkeling, waardoor de structuur van de sector onderbelicht blijft. Doel van deze studie is de investeringsmotieven en beleggingsstrategieën van particuliere verhuurders te verkennen, en zo bij te dragen aan een beter gefundeerd maatschappelijk debat. Dit onderzoek is gebaseerd op een grootschalige enquête onder meer dan 800 particuliere beleggers en meer dan 30 aanvullende diepte-interviews.

Homogene doelstellingen, maar heterogene verhuurders

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat particuliere verhuurders een aantal leidende handelingsmotieven met elkaar delen. Zij sturen op een stabiel direct rendement; het indirecte rendement door (mogelijk) stijgende huizenprijzen op de lange termijn is voor hen minder relevant. De strategische keuzes van particuliere verhuurders draaien om het voorkomen van leegstand en het waardebehoud van hun woningen om deze op een gegeven moment aan de volgende generatie door te kunnen geven.

Toch zijn particuliere verhuurders geen homogene groep. Integendeel, het onderzoek laat cruciale verschillen zien in de werkwijze en demografische kenmerken tussen, onder andere, grote professionele partijen en kleinschalige verhuurders, tussen gevestigde verhuurders en nieuwkomers op de woningbeleggingsmarkt, en tussen actieve uitbreiders en geleidelijke aanpassers van de woningportefeuille.

Kortetermijngroei en langetermijnstabiliteit van de sector

Op basis van het onderzoek is de komende jaren een verdere groei van de particuliere huursector te verwachten. Het groeitempo van de sector zal daarbij vermoedelijk afvlakken. Mede door nieuwe belastingmaatregelen en (geplande) regulering in verschillende steden, worden nieuwe aankopen voor bepaalde beleggers minder interessant.

De particuliere huursector is lang gezien als de ontbrekende schakel. De sector biedt namelijk meer keuzevrijheid en flexibiliteit op de woningmarkt. De groei van de sector was - en is - dus gewenst, maar kan niet los gezien worden van de noodzakelijke groei van de woningvoorraad als geheel. Een politiek vraagstuk blijft hoe bij deze groei de toegankelijkheid van stedelijke woningmarkten kan worden geborgd.

Auteurs

PBL Auteurs
Christian Lennartz Frans Schilder Marieke van der Staak

Kenmerken

Publicatietitel
Particuliere verhuurders op de Nederlandse woningmarkt
Publicatiedatum
9 november 2019
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3821