PAS goed voor natuur en economie, maar natuurherstel niet overal gegarandeerd

De Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg: PAS) geeft naar verwachting een impuls aan het herstel van stikstofgevoelige natuur en kan tegelijkertijd de economische bedrijvigheid rond deze gebieden weer vlot trekken. Gezien de onzekerheden in de uitvoering van het programma is de kans echter reëel dat in een aantal gebieden het vereiste natuurherstel uitblijft. De overheid geeft daar dan op voorhand ontwikkelingsruimte vrij die er achteraf gezien niet blijkt te zijn. Gevolg is dat de natuur ter plekke verder achteruit gaat.

Op verzoek van toenmalig minister Verburg heeft PBL onderzocht of de PAS in de praktijk de beoogde doelen realiseert voor natuur en economie. De beoordeling van de PAS richt zich daarom op de uitvoeringsrisico’s van de PAS-maatregelen en de onzekerheden bij het realiseren van deze doelen. Het PBL heeft daarbij in kaart gebracht wat de overheid kan doen om tegenvallers te voorkomen. De studie spitst zich toe op de eerste programmaperiode van de PAS: 2015 tot en met 2020, omdat in deze periode een resultaatsverplichting geldt voor de effecten van de bron- en herstelmaatregelen. In dit artikel geeft het PBL de resultaten uit deze studie.

Auteurs

Rob Folkert, Dirk-Jan van der Hoek en Rikke Arnouts

Kenmerken

Publicatietitel
PAS goed voor natuur en economie, maar natuurherstel niet overal gegarandeerd
Publicatiedatum
9 april 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1636