Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Pigouviaanse belastingen op energie in Nederland

Artikel | 13-08-2014

Bij het gebruik van energie komen er emissies vrij die leiden tot klimaatverandering en luchtverontreiniging. Omdat er voor deze negatieve externe effecten geen markt aanwezig is, hoeven de energieverbruikers voor deze schade niet te betalen. Volgens de Pigouviaanse optiek kunnen milieubelastingen corrigeren voor dit marktfalen en er voor zorgen dat de emissies adequaat beprijsd worden.

De analyse biedt een aantal aanknopingspunten voor milieubelastinghervorming gericht op een verbetering van het milieuresultaat en toont aan dat er sprake is van grote onevenwichtigheden tussen veroorzaakte schade en betaalde belasting. De tarieven voor het grootverbruik van aardgas en elektriciteit zijn bijvoorbeeld veel lager dan de milieuschade, terwijl die voor het kleinverbruik juist aan de hoge kant zijn.

Auteur(s)Eric Drissen; Hans Eerens; Gerben Geilenkirchen; Herman Vollebergh; Frank Dietz
Publicatiedatum14-08-2014
PublicatieEconomisch Statistische Berichten (ESB)