Preferences for alternative fuel vehicles of lease car drivers in The Netherlands

Met dit paper proberen we inzicht te krijgen in de voorkeuren van Nederlandse leaseauto rijders voor alternatief aangedreven auto's (AFV's: Alternative Fuel Vehicles) en hun kenmerken. We hebben een state of the art conjoint analyse uitgevoerd onder Nederlandse leaserijders. Deze analyse is gebaseerd op data die zijn verkregen uit een online stated choice experiment.

De resultaten laten zien dat leaserijders onder huidig fiscaal beleid flexifuel en hybride auto's gelijk waarderen aan conventionele auto's, terwijl de plug-in hybride, elektrische auto en waterstofauto negatief worden gewaardeerd. Indien de huidige belastingvoordelen zouden verdwijnen worden alle AFV's sterk negatief gewaardeerd maar met name de elektrische auto en de waterstofauto. De negatieve waardering kan aanzienlijk worden verminderd door het vergroten van de actieradius, het verkorten van de oplaad- of tanktijden en het verkleinen van de extra omrijtijd om een tank- of oplaadlocatie te vinden. De resultaten laten verder zien dat de voorkeuren van leaserijders sterk uiteenlopen, en dat diverse marktsegmenten en potentiële ‘early adopters’ kunnen worden aangewezen.

PBL working paper 4

Auteurs

Mark J. Koetse, Anco Hoen

Kenmerken

Publicatietitel
Preferences for alternative fuel vehicles of lease car drivers in The Netherlands
Publicatiedatum
12 april 2012
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
92670