Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond

13-01-2014 | Publicatie

De vrije marktprijs van landbouwgrond in Nederland is sterker gestegen dan het inkomen dat het gemiddeld oplevert. Zonder bedrijfsvergroting zou deze prijs veel lager zijn. In dit artikel gaan we in op de mechanismen achter de ontwikkeling van de grondprijs en welke rol boeren, financiers en beleggers daarbij spelen.

De grondprijs blijft naar verwachting op peil

Sinds 1970 is de nominale prijs voor landbouwgrond steeds meer uit de pas gaan lopen met het gemiddeld verdiende agrarische inkomen. Deze is meer dan vertienvoudigd, terwijl de netto toegevoegde waarde met een factor twee tot drie is toegenomen. Dit zou kunnen wijzen op een overspannen markt, waar het risico op een forse terugval bestaat. De algemene verwachting van een tiental kenners van de Nederlandse grondmarkt is dat de grondprijs op peil zal blijven.

Een tijdelijke forse daling kan niet worden uitgesloten

Een tijdelijke forse daling van de prijs van landbouwgrond is in het verleden vaker voorgekomen en kan ook nu niet worden uitgesloten. Een dergelijke daling kan getriggerd worden door een abrupte verandering in het vertrouwen, bijvoorbeeld door een voedselveiligheidsincident, door een scherp stijgende rente of een eventuele introductie van dierrechten, een maatregel die de overheid overweegt om een eventuele oplopende milieubelasting door de landbouw tegen te gaan. Ontwrichtend voor de agrarische of bancaire sector zal dat naar verwachting niet zijn.