Provinciale voorstellen voor omgevingsbeleid in nationale samenhang

Reflectie vanuit het PBL

Het Rijk heeft aan de provincies gevraagd om met ruimtelijke voorstellen te komen voor een nieuw nationaal omgevingsbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het geheel aan ruimtelijke voorstellen van de provincies geanalyseerd.

Om tot een samenhangende omgevingsvisie voor 2050 te komen, is een aanzienlijke inhoudelijke slag nodig

De provincies agenderen in hun ruimtelijke voorstellen gespreksthema’s met het Rijk. Ze doen suggesties voor nadere onderzoeken en schetsen toekomstrichtingen voor ruimtelijke ontwikkeling. De provinciale voorstellen onderstrepen de noodzaak tot actualisering van zowel het nationale als provinciale omgevingsbeleid. Die noodzaak komt voort uit de vele strijdigheden die de provincies constateren tussen belangen per sector en tussen belangen van provincies onderling. Daarnaast werden vanuit de provincies veel vragen gesteld aan het Rijk, die de komende tijd om antwoord vragen.
De provincies zijn in hun voorstellen nog terughoudend met het maken van concrete ruimtelijke keuzes. Die willen ze pas maken na de actualisering van hun eigen omgevingsvisies, na voldoende maatschappelijke consultatie, en met betrokkenheid en instemming van Provinciale Staten.

Het PBL constateert dat het Rijk en de provincies nog een aanzienlijke inhoudelijke slag zullen moeten maken om tot daadwerkelijke ruimtelijke keuzes en samenhangende omgevingsvisies voor 2050 te kunnen komen.

Woningen aan stadsrand

Auteurs

PBL Auteurs
Rienk Kuiper

Kenmerken

Publicatietitel
Provinciale voorstellen voor omgevingsbeleid in nationale samenhang
Publicatiesubtitel
Reflectie vanuit PBL
Publicatiedatum
27 mei 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
82
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5316