Reactie PBL op brief Stichting Agri Facts

Publicatie

Vragen van de Stichting Agri Facts over de omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse landbouw en veehouderij heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een brief beantwoord. Daarin gaat het PBL ook in op de mate waarin die uitstoot de laatste jaren is gedaald.

De Stichting Agri Facts (STAF) heeft het PBL in een brief van 3 december 2018 verzocht een aantal formuleringen in PBL-publicaties te rectificeren omdat ze volgens de Stichting  wetenschappelijk onjuist zijn dan wel een eenzijdig beeld presenteren. De gemene deler van de bezwaren van de Stichting Agri Facts betreft de weergave van de relatieve omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw en het effect van minder vlees eten op het verlagen van de totale broeikasgasemissies. Inmiddels heeft het PBL het publicatiebericht bij een wetenschappelijk artikel uit 2014 op zijn website aangepast omdat hierin het woord ‘landbouwgerelateerd’ per ongeluk maar wel ten onrechte ontbrak. Daardoor kon bij de lezer een misinterpretatie ontstaan. In het wetenschappelijk artikel stond het overigens wel juist weergegeven.

In de brief noemt STAF drie publicaties waarin het PBL volgens de Stichting onjuiste informatie zou geven. Het gaat achtereenvolgens om een publicatiebericht bij een wetenschappelijk artikel over de met landbouw samenhangende uitstoot van broeikasgassen uit 2014, de Balans van de Leefomgeving uit 2018 en het rapport Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, eveneens uit 2018. 

Het PBL blijft zich inspannen om de uitstoot van broeikasgassen en alle bijdragen daaraan evenwichtig in beeld te blijven brengen. Een kritische reactie zoals van de Stichting Agri Facts houdt het PBL daarbij scherp.

Kenmerken

Publicatiedatum
13 december 2018
Publicatie type
Publicatie