Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

Op 3 juli 2023 heeft de minister voor Klimaat en Energie het concept-Nationaal  Plan Energiesysteem aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan doorontwikkelen dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Het ministerie van EZK heeft het PBL verzocht te reflecteren op het concept Nationaal Plan Energiesysteem zoals dat op 3 juli 2023 gepubliceerd is.

Het ministerie van EZK heeft het PBL in het bijzonder gevraagd in hoeverre de gemaakte hoofdkeuzes passend zijn en of het plan uitvoerbaar is. Dit rapport bevat deze reflectie op hoofdlijnen, gebaseerd op bij het PBL reeds beschikbare kennis. Er zijn geen aanvullende analyses uitgevoerd en we hebben ons beperkt tot de meest in het oog springende punten.

Auteurs

PBL Auteurs
Jaco Stremler Koen Schoots

Kenmerken

Publicatietitel
Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem
Publicatiedatum
1 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
27
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5248