Regionale 'Quality of Living' in Europa

10-09-2014 | Publicatie

De Nederlandse provincies scoren relatief goed op 'Quality of Living' in Europa, maar als we economisch gezien tot de beste landen van de wereld willen behoren is verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland nodig en daar zou een nog betere ‘Quality of Living’ een bijdrage aan kunnen leveren. Dat blijkt uit het achtergrond rapport  ‘Regional Quality of Living in Europe’ van het PBL. Nederland scoort beter dan de beste Europese regio’s op de categorieën publieke voorzieningen, onderwijs en recreatie, maar voor natuurlijke omgeving en wonen scoren de Nederlandse regio’s minder.

Het PBL ontwikkelde voor de Europese regio’s de 'Regional Quality of Living Index' (RQI). Gegevens uit betrouwbare bronnen werden verzameld en samengevoegd tot NUTS 2 - provincieniveau - om aan te kunnen sluiten op andere studies over de Europese regio's. Met behulp van 25 indicatoren in negen categorieën werden scores berekend voor de Europese NUTS 2 regio’s om een ranking te kunnen bepalen en om sterke en zwakke punten van regio’s te identificeren.

Nederlandse provincies scoren goed, maar verbetering is mogelijk

De hoogste RQI scores in Europa werden gevonden voor regio's in Zwitserland, Zweden, Noorwegen en Nederland. Grote verschillen in regionale scores binnen landen werden waargenomen voor onder meer Italië en Spanje, met lagere scores voor de zuidelijke regio’s vergeleken met het noorden. Opvallend is dat de 'Quality of Living' in regio’s met een hoofdstad beter scoort. Uitzonderingen hierop werden gezien in Duitsland, België en Roemenië.

Een vergelijking van Nederlandse regio's en de gemiddelde scores van de beste 25 Europese regio's (‘Best in Europa’, in termen van het BBP per hoofd van de bevolking) geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de Nederlandse regio's met betrekking tot 'Quality of Living'. De Nederlandse regio’s scoren beter dan ‘Best in Europa’ voor ‘Publieke voorzieningen’, ‘Recreatie’ en ‘Onderwijs’ en hebben vergelijkbare scores voor de ‘Sociale omgeving’, ‘Governance’, ‘Gezondheid’ en ‘Koopkracht en werkgelegenheid’. De scores voor ‘Wonen’ en ‘Natuurlijke omgeving’ zijn voor bijna alle Nederlandse regio's lager dan bij de benchmark Best in Europa. De noordelijke provincies laten vergeleken met de Randstad regio's betere scores zien voor ‘Governance’, ‘Sociale omgeving’ en ‘Wonen’ maar scoorden slechter voor ‘Onderwijs’, ‘Recreatie’ en ‘Publieke voorzieningen’.