Monitor Infrastructuur en Ruimte

Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt.

De Monitor Infrastructuur en Ruimte is een product van het PBL in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Alle indicatoren zijn met een uitgebreide toelichting ook opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

De volgende Monitor verschijnt in 2016.

Auteurs

Rienk Kuiper, Johan van der Schuit

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014, Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Publicatiedatum
10 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1363