Revival van de landbouwbodem

28-02-2013 | Publicatie

De kwaliteit van landbouwbodems staat onder druk. De Europese Commissie werkt aan een nieuwe mededeling over de bodem als natuurlijke hulpbron. Nederland hoeft niet af te wachten, maar kan bewust bodembeheer door boeren stimuleren.