Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen

Deze paper beschrijft een gezamenlijk onderzoek van het CBS en het PBL om een eerste aanzet van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’ verder uit te werken en te verbeteren. Vervoersarmoede gaat over het niet kunnen komen waar men zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt. De paper is een ingekorte versie van het uitgebreide PBL/CBS rapport ‘Indicator risico op vervoersarmoede’.

Inzicht of vervoersarmoede aan de orde is

CBS en PBL hebben de indicator gezamenlijk ontwikkeld om inzichtelijk te maken of vervoersarmoede aan de orde is in Nederland. De indicator maakt gebruik van landsdekkende data op huishoudensniveau. De resultaten zijn uitgewerkt voor Heerlen en Utrecht. De indicator ‘Risico op vervoersarmoede’ is verder ontwikkeld op basis van een eerdere versie van de indicator. Of huishoudens ook daadwerkelijk vervoersarmoede ervaren geeft de indicator niet aan. De paper rondt af met een aantal suggesties voor vervolgonderzoek.

Risico op vervoersarmoede in Heerlen groter dan in Utrecht

De resultaten kunnen in samenhang met inhoudelijke kennis van de buurten worden geïnterpreteerd. Beleidsmakers kunnen zo de indicator gebruiken als één van de tools om gebieden met huishoudens met een hoog risico op vervoersarmoede te identificeren en analyseren. De meeste huishoudens in zowel Heerlen als Utrecht hebben een laag tot zeer laag risico op vervoersarmoede. Uit het onderzoek blijkt dat Heerlen met 12% van de huishoudens een hoog of zeer hoog risico op vervoersarmoede heeft. Dat zijn relatief gezien meer huishoudens dan in Utrecht waar 6,6% van de huishoudens een dergelijk risico heeft.

Auteurs

PBL Auteurs
Gabrielle Uitbeijerse
Overige auteurs
Astrid Kampert (CBS)
Judith Nijenhuis (CBS)

Kenmerken

Publicatietitel
Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen
Publicatiedatum
22 november 2019
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
15
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4040