Routes naar een schone economie

10-05-2012 | Publicatie

Het Kabinet zet in op een schone economie in 2050. Vier robuuste bouwstenen zijn onontbeerlijk om dit doel te bereiken. Dit zijn achtereenvolgens energiebesparing, bio-energie, afvang en opslag van CO2 en de productie van CO2-vrije elektriciteit. Op alle vier de fronten is een voortvarende aanpak voor de ingrijpende veranderingen vereist. Valt een bouwsteen weg, dan lukt het echt niet.

Mei 2012 nr. 3, Jaargang 18.