Ruimte en energie in Nederland

Publicatie

Grote aanpassingen in het energiesysteem zullen ingrijpende consequenties hebben voor de huidige ruimtelijke structuur van de energiesector en op de ruimtelijke inrichting ervan in Nederland. Naast de kosten van de verwachte energiesysteemveranderingen spelen ruimtelijke aspecten een rol bij de snelheid waarmee en mate waarin nieuwe technieken kunnen worden toegepast.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde meer inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden in Nederland voor de verschillende energietechnieken, in het licht van een energietransitie naar 2050. Daarbij ligt de uitstoot van broeikasgassen zo’n 80% lager dan nu. De analyse beperkt zich tot de impact in Nederland. De potentie van de verschillende bouwstenen om aan de energiebehoefte in 2050 te kunnen voldoen, uitgaande van een koolstofarm systeem, zijn nader geanalyseerd. Bestaande gegevens en verkenningen vormen hiervoor de basis.

De elektriciteitsproductie vindt niet meer uitsluitend in (enkele tientallen) centrales plaats, maar verspreid over meer ruimte en over veel meer (duizenden) kleinere installaties voor wind, zon en bio-energie. Daarnaast veranderen stromen van biomassa, biogas, biobrandstof, warmte en CO2. Dat alles heeft veel en soms erg ingrijpende consequenties voor het aanzien en functioneren van stad en land. Een aantal van deze wijzigingen vallen binnen het bestaande energiesysteem of lijken daar erg op. Niet alles zal daarom opvallen. Mits goed ingepast, liggen in deze kleinschalige oplossingen tal van mogelijkheden om de stedelijke en landelijke omgeving te verfraaien.

Auteurs

P.A. van Hoorn, J. Matthijsen

Kenmerken

Publicatietitel
Ruimte en energie in Nederland
Publicatiedatum
27 februari 2013
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
92765