Snelhedenbeleid voor elektrische voertuigen

06-02-2015 | Publicatie

Het effect van een exclusief hogere maximumsnelheid voor elektrische auto’s (EV’s) levert in vergelijking met het verbeteren van kenmerken als aanschafprijs, actieradius en oplaadtijden, waarschijnlijk een beperkte bijdrage aan het vergroten van de waardering voor dit soort auto’s.

Dit concludeert het PBL in een quick scan op basis van literatuuronderzoek. Enkele van die onderzoeken geven echter aanwijzingen dat een hogere rijsnelheid of het met beleidsprikkels (zoals fiscale kortingen) verkleinen van de reistijd de waardering voor elektrische auto’s positief zou kunnen beïnvloeden. Alleen met een marktonderzoek kan worden nagegaan of gericht sturen met de maximumsnelheid voor elektrische auto’s in Nederland de aantrekkelijkheid van deze autosoort al dan niet kan vergroten.