SPARK: een nieuw landelijk personenautoparkmodel van PBL en RWS

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuw landelijk  personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit model kan de toekomstige omvang en samenstelling van het personenautopark in Nederland worden geraamd voor verschillende omgevingsscenario's. Ook kunnen effecten van uiteenlopende (fiscale) beleidsmaatregelen worden geanalyseerd.

SPARK als hulpmiddel voor beleidsontwikkeling

Prognoses van het toekomstige autobezit, de autotypekeuze en het autogebruik spelen een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling en -evaluatie binnen de sector verkeer en vervoer en op het raakvlak van verkeer en milieu. Om beleid op deze terreinen te ondersteunen is inzicht nodig hoe autobezit en -gebruik zich ontwikkelen onder invloed van technologische-, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen en wat het effect is van uiteenlopende beleidsmaatregelen.

Dit vergt een model dat de effecten van beleidsmaatregelen op de omvang en samenstelling van het personenautopark kan doorrekenen. Met SPARK kunnen daarvoor zowel voor de korte- als lange termijn ramingen worden gemaakt. SPARK houdt daarbij rekening met scenario’s rondom: economische groei, ontwikkeling in omvang en samenstelling van de bevolking en technologische ontwikkelingen. Een cruciaal element van onzekerheid is hoe snel de ingroei van volledig elektrische auto’s zal verlopen in de toekomst. Binnen de modulaire opbouw van SPARK wordt hier rekening mee gehouden.

Meer informatie

SPARK is in opdracht van het PBL en RWS ontwikkeld door Significance en Demis. Meer informatie over de ontwikkeling van SPARK en de modeldocumentatie vindt u in de downloads hiernaast.  SPARK is op te vragen via het contactformulier van PBL (door te klikken op de auteurs). Het betreft nadrukkelijk nog een eerste versie, en zal komend jaar door het PBL voor het eerst toegepast gaan worden in het kader van de nieuwe WLO. Ervaringen met het nieuwe model in de praktijk zijn essentieel om het model verder te verbeteren in volgende versies. Opdrachtgevers en ontwikkelaars roepen gebruikers dan ook op om hun ervaringen met SPARK te delen.

Auteurs

PBL Auteurs
Jordy van Meerkerk Dieuwert Blomjous
Overige auteurs
Konstanze Winter (RWS)
Remko Smit (RWS)

Kenmerken

Publicatietitel
SPARK: een nieuw landelijk personenautoparkmodel van PBL en RWS
Publicatiedatum
1 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
60
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4910