Stikstof in perspectief

Anders dan bij veel politieke tegenstellingen heeft het huidige stikstofvraagstuk niet alleen een politiek-maatschappelijke oorsprong, maar gaat het om een belangentegenstelling die op scherp gezet is door een gerechtelijke uitspraak van het Hof van Justitie op basis van een Europese richtlijn. In deze policybrief duidt het PBL de nieuwe situatie, hoe we daar gekomen zijn en schetst mogelijke wegen om tot oplossingsrichtingen te komen. Mogelijke beleidsmaatregelen en kosten komen in deze policy brief niet aan bod.

Achtergrond stikstofproblematiek

De uitstoot van stikstof - die leidt tot neerslag van die stikstof in onder meer natuurgebieden – heeft in heel Nederland inmiddels gevolgen voor de vergunningverlening. Daarmee is de stikstofuitstoot bepalend voor het nabije toekomstperspectief voor onder andere bouwbedrijven, woningzoekenden, en boerengezinnen. Tegelijkertijd maken natuurbeschermers zich zorgen over de concreet zichtbaar wordende gevolgen van stikstofdepositie in de natuur.

Auteurs

PBL Auteurs
Martijn Vink Arjen van Hinsberg

Kenmerken

Publicatietitel
Stikstof in perspectief
Publicatiedatum
13 december 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
49
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4020