Strategisch onderzoek in het veranderende speelveld van wetenschap, beleid en samenleving

Rapport

Het PBL heeft een serie inspiratielezingen van prominente wetenschappers over strategisch onderzoek in een veranderend speelveld gebundeld in de publicatie Strategisch onderzoek in het veranderende speelveld van wetenschap, beleid en samenleving. Met deze essaybundel wil het PBL inzichten bieden en kennis delen  voor diegenen die werkzaam zijn in dat veranderende speelveld van wetenschap, beleid en samenleving.

Het PBL heeft in zijn dagelijkse onderzoekspraktijk voortdurend te maken met een omgeving die steeds verandert en met de vraag hoe het hierop dient in te spelen. Met strategisch onderzoek naar onder andere de stikstofproblematiek, het realiseren van aardgasvrije wijken, mobiliteits- en ruimtelijke vraagstukken levert het PBL kennis voor het omgevingsbeleid. De aandacht voor ons werk en de discussies die dat soms oproept zijn illustratief voor de prominente rol die wetenschappelijke kennis speelt in de politiek-bestuurlijke afweging van het overheidsbeleid.

In deze essaybundel reflecteren diverse wetenschappers vanuit hun eigen expertise en invalshoek, maar allen met een vernieuwende en frisse blik, op  de veranderende wijze van besturen van de overheid, de input van kennis vanuit de samenleving in wetenschappelijk onderzoek, op de nu ingrijpende maatschappelijke transitieopgaven en op wat dit betekent voor de interactie tussen kennis en beleid en de wijze waarop onderzoek in samenwerking met betrokken partijen kan plaats vinden.
Met deze essaybundel nodigt het PBL uit tot reflectie op de rollen die publieke kennisorganisaties vandaag de dag kunnen spelen in het dynamische samenspel tussen wetenschap, beleid en samenleving.

Let op: als u de gedrukte essaybundel wil bestellen, kan dat via bijgaande link. U krijgt de bundel dan eind mei toegestuurd, na het symposium dat we organiseren.

Auteurs

PBL Auteurs
Ed Dammers Eva Kunseler Bas Arts
Overige auteurs
Martijn van der Steen
Esther Turnhout
Hans Mommaas
Mattijs Taanman
Karlheinz Steinm├╝ller
Jannemarie de Jonge
Suzanne Potjer
Joshua Cohen
Joshua Cohen
Leonie van Drooge

Kenmerken

Publicatietitel
Strategisch onderzoek in het veranderende speelveld van wetenschap, beleid en samenleving
Publicatiesubtitel
Essaybundel
Publicatiedatum
8 maart 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
156
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4949