Technisch en economisch potentieel voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in de regio Drechtsteden

13-11-2018 | Rapport

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de regio Drechtsteden een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in 2035. Met het Vesta MAIS model is verkend met welke technische maatregelen dit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten kan worden gerealiseerd.

In samenwerking met belanghebbenden uit de regio zijn meerdere pakketten met maatregelen verkend waarbij het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving (woningen, utiliteit en glastuinbouw) in 2035 met minimaal 85% wordt gereduceerd. De belangrijkste maatregelen zijn het isoleren van gebouwen, warmtepompen en warmtenetten op hoge of lage temperatuur. Daarbij zijn ook de kosten van eindgebruikers bepaald indien door de inzet van beleidsinstrumenten het pakket met de laagste maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd.

Maatregelen met de laagste maatschappelijke kosten

In het pakket met de laagste maatschappelijke kosten (het saldo van kosten en baten voor heel Nederland) zijn in 2035 alle gebouwen in de regio gerenoveerd tot minimaal energieschillabel B of C. Daarbij wordt de helft van de buurten in warmte voorzien door een hoge-temperatuur warmtenet. In de overige buurten zijn vergaande isolatiemaatregelen in combinatie met elektrische warmtepompen of lage-temperatuur warmtenetten nodig. Bij een conservatieve inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de investeringskosten hebben lage-temperatuur warmtenetten hiervoor de laagste maatschappelijke kosten en bij een optimistische inschatting zijn dat de elektrische warmtepompen.

Financiële inspanning om investeringen terug te verdienen

Om een indicatie te geven van de financiële inspanning is voor enkele beleidsinstrumenten nagegaan hoe intensief ze ingezet moeten worden opdat investeerders hun maatregelen terugverdienen. De maatregelen van het pakket met de laagste maatschappelijke kosten kunnen worden terugverdiend door de inzet van een enkel beleidsinstrument zoals een verhoging van de energiebelasting op aardgas met 0,75 euro per m3 maar ook door inzet van gecombineerde beleidsinstrumenten. Bijvoorbeeld een verhoging van de energiebelasting op aardgas met 0,20 euro per m3, in combinatie met een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit met 0,07 euro per kWh en investeringssubsidies op gebouwverbetering, warmtepompen en warmte-infrastructuur. Om 85% besparing van het aardgasverbruik in de regio rendabel te maken, is dan bij de duurste investeringen 40% subsidie nodig. De eenmalige investeringen bedragen twee miljard euro tussen nu en 2035.