Trendextrapolatiemodel voor vrachtautoparken

19-06-2015 | Publicatie

Het aandeel van jonge vrachtauto’s in de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van vrachtautoparken neemt sterk af dankzij de recente invoering van de euro-6 norm voor uitlaatgasemissies. Dit blijkt uit ramingen met het Trendextrapolatiemodel voor vrachtautoparken (TREVA). Dit is een nieuw model van het PBL waarmee de samenstelling van het Nederlandse vrachtautopark en zijn gebruik (in termen van verreden kilometers) naar autoleeftijd en type kan worden geraamd.

Het rapport beschrijft de afzonderlijke modelonderdelen en de historische gegevensreeksen,  waarop de modellering is gebaseerd. Het Nederlandse vrachtautopark wordt daarbij onderverdeeld naar zware trekkeropleggers en drie gewichtsklassen van vrachtauto’s. Verder is een eerste raming uitgevoerd van de samenstelling van het vrachtautopark en zijn verkeersprestaties voor de afzonderlijke jaren in de periode 2014-2030.

Zware trekkeropleggers dominant

Gedurende de afgelopen 14 jaar is de inzet van zware trekkeropleggers steeds dominanter geworden ten koste van de andere  vrachtautoklassen, met name de middelzware en lichte vrachtauto’s. Met het TREVA-model kan aan de hand van economische groeipaden worden gekwantificeerd hoe de samenstelling van het Nederlandse vrachtautopark zich ontwikkelt als de historische trend zich voortzet.

Luchtverontreinigende stoffen langs verkeerswegen

De kracht van TREVA zit in de snelle inzetbaarheid, waarbij de gebruiker op basis van actuele gegevens inzicht krijgt in ontwikkelingen in het vrachtautopark. De ramingen kunnen ook worden ingezet bij de berekening van concentraties van luchtverontreinigende stoffen langs verkeerswegen.