Trends in mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen: 2019 rapport

03-02-2020 | Rapport

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is het afgelopen decennium gemiddeld met 1,5% per jaar gestegen, met alleen een wat lagere groei van 2014 tot 2016. In 2018 is de groei van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen hervat met 2,0% per jaar en steeg tot  51,8 gigaton CO2-equivalent  zonder verandering van landgebruik. Dit rapport is het enige dat de recente mondiale emissies van alle broeikasgassen vermeldt, niet alleen die van CO2.

Groei van wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2018 het hoogst sinds 2011

De groei van de wereldwijde uitstoot was 2,0% in 2018 en er is nog geen sprake van het pieken van de uitstoot. De toename kwam voornamelijk door de toenemende fossiele CO2-uitstoot, die in 2018 met 2,0% toenam. De wereldwijde uitstoot van methaan (CH4) en stikstofoxide (N2O) steeg met respectievelijk 1,8% en 0,8%. De uitstoot van fluorhoudende gassen (zogenaamde F-gassen) groeide in 2018 naar schatting met 6%.

Met een aandeel van 72% voor CO2 en 19% voor methaan vormen deze emissies het leeuwendeel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (exclusief die van veranderingen in landgebruik). De andere broeikasgassen zijn N2O (6% aandeel) en F-gassen (3% aandeel). De uitstoot hiervan groeide in 2018 met een tempo vergelijkbaar met die in 2016 en 2017.
De uitstoot van broeikasgassen in 2018 was ongeveer 57% hoger dan in 1990 en 43% hoger dan in 2000. De mondiale uitstoot van broeikasgassen in 2018 was 55,6 GtCO2 eq inclusief de zeer onzekere emissies door verandering van landgebruik (geschat op 3,8 GtCO2 eq).

Toename van emissies in 2018 in vier grootste landen en afname in EU en Japan

De vijf landen met de grootste uitstoot en de Europese Unie hadden in 2018 samen een aandeel van 62% in the totale mondiale uitstoot. Vier van deze landen toonden een toename van de uitstoot: China (+ 1,9%), India (+ 5,5%), de Verenigde Staten (+ 2,7%) en de Russisch Federatie (+ 5,1%), terwijl de emissies in de Europese Unie (-1,5%) en Japan (-1,2%) daalden.

Methodologie

De berekening van deze emissies is gebaseerd op de EDGAR-database versie v5.0 voor 1970-2015, voor CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen en carbonaten voornamelijk op basis van IEA-energiestatistieken, en voor andere gassen op basis van onder andere FAO-landbouwstatistieken. Een Fast Track-methode werd gebruikt om de trend voor 2016 tot en met 2018 te schatten, waarbij voornamelijk internationale statistieken uit verschillende bronnen gebruikt zijn.