Trends in mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen: 2020 rapport

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is van 2012 tot en met 2019  gemiddeld met 1,1% per jaar gestegen, wat een veel lagere groei is dan de jaarlijkse groei in het eerste decennium van deze eeuw, die toen gemiddeld 2,6% per jaar was. In 2019 was de groei van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 1,1%, wat de helft is van de toename in 2018, en steeg daarmee tot 52,4 gigaton CO2-equivalent (Gt CO2 eq) (zonder verandering van landgebruik). Dit rapport is het enige dat de recente mondiale emissies van alle broeikasgassen vermeldt, niet alleen die van CO2.

Groei van 1,1% van wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2019

In 2019 groeide de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door met 1,1% en steeg daarmee tot  52,4 gigaton CO2-equivalent (Gt CO2 eq) (zonder verandering van landgebruik). De groei van de wereldwijde uitstoot was 2,0% in 2018. Deze toename kwam voornamelijk door de met 0,9% toenemende fossiele CO2-uitstoot in 2019, na een stijging van 2,4% in 2018. In 2019 nam de wereldwijde uitstoot van methaan (CH4) en stikstofoxide (N2O) toe met respectievelijk 1,3% en 0,8%. De uitstoot van fluorhoudende gassen (zogenaamde F-gassen) groeide in 2019 naar schatting met circa 4%.

Met een aandeel van 73% voor CO2 en 19% voor methaan vormen deze emissies het leeuwendeel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (exclusief die van veranderingen in landgebruik). De andere broeikasgassen zijn N2O met een aandeel van 5% en F-gassen met 3% aandeel. De uitstoot van deze niet-CO2 broeikasgassen groeide in 2019 met een tempo vergelijkbaar met dat in 2017 en 2018.

De uitstoot van broeikasgassen in 2019 was ongeveer 59% hoger dan in 1990 en 43% hoger dan in 2000. De mondiale uitstoot van broeikasgassen in 2019 was 57,4 GtCO2 eq inclusief de zeer onzekere emissies door verandering van landgebruik (geschat op 5,0 GtCO2 eq).

Toename uitstoot in 2019 in drie van de grootste landen en afname in EU, VS en Japan

In 2019 was het aandeel van de vijf landen met de grootste uitstoot van broeikasgassen en van de Europese Unie (EU-28) in de totale mondiale uitstoot samen 62%: China (27%), de Verenigde Staten (13%), de Europese Unie (8%), India (7%), de Russische Federatie (5%) en Japan (3%). In 2019 toonde drie ervan een afname van de uitstoot (in volgorde van grootste absolute verandering): Europese Unie (-3,0%), de Verenigde Staten (-1,7%) en Japan (-0,9%), terwijl de emissies toenamen in China (+ 3,1%), India (+1,4%) %) en de Russisch Federatie (+ 0,9%).

Methodologie

De berekening van deze emissies is gebaseerd op de EDGAR-database versie v5.0 voor 1970-2015, voor CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen en carbonaten voornamelijk op basis van IEA-energiestatistieken, en voor andere gassen op basis van onder andere FAO-landbouwstatistieken. Een Fast Track-methode werd gebruikt om de trend voor 2016 tot en met 2019 te schatten, waarbij voornamelijk internationale statistieken uit verschillende bronnen gebruikt zijn.

Voor CH4, N2O en de F-gases worden in het rapport de Global Warming Potential (GWP) gebruikt van het vierde Assessment Report (AR4) van de IPCC (2007) met een tijdhorizon van 100 jaar. In de AR4 zijn de GWP’s van CH4 en N2O respectivelijk 25 en 298.

Auteurs

PBL Auteurs
Jos Olivier Jeroen Peters

Kenmerken

Publicatietitel
Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emissions; 2020 Report
Publicatiedatum
21 december 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
85
Publicatietaal
Engels
Productnummer
4331