Vergroening van aanschafbelasting voor auto's in de EU

Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in 15 EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor tussen 2001 – 2010 gedaald met 1,3%. Het PBL onderzocht samen met Universiteit Tilburg en Centraal Planbureau (CPB) in welke mate nationaal fiscaal beleid heeft bijgedragen aan daling van de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s.

In de 15 onderzochte landen proberen de overheden op allerlei manieren om de particuliere rijder te stimuleren om in een zuinige auto, die minder CO2 uitstoot, te rijden. Daarvoor kan de overheid verschillende fiscale maatregelen treffen.

Vergroening van BPM effectief

Uit dit onderzoek blijkt dat de vergroening van de aanschafbelasting (de BPM) effectief is. De aanschafbelasting wordt dan afhankelijk van de CO2- uitstoot per kilometer. In de landen die dit beleid hebben ingevoerd werden aanzienlijk meer zuinige auto’s verkocht en minder auto’s die veel brandstof verbruiken.

Hogere accijnzen op brandstof kan nadelig zijn

Een andere methode om de automobilist te verleiden tot een zuinige auto is door de accijnzen op brandstof te verhogen. Ook dit werkt, maar kan nadelig zijn voor pomphouders aan de grens als het buurland niet meegaat met dit beleid.

Vergroenen wegenbelasting nauwelijks effectief

Het vergroenen van de wegenbelasting heeft nauwelijks effect op de keuze van de auto.
De volgende landen zijn meegenomen in het onderzoek: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden.
 

Auteurs

Thomas Michielsen (CPB), Inge van den Bijgaard (Tilburg University), Reyer Gerlagh (Tilburg University), Hans Nijland (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Vergroening van aanschafbelasting voor auto's in de EU
Publicatiedatum
14 Juli 2016
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
ESB
Productnummer
2511