Vergroening van het Nederlandse wagenpark: de rol van de gedifferentieerde BPM

Sinds 2006 zijn de autobelastingen in Nederland steeds meer afhankelijk geworden van de CO2-uitstoot van de auto. In 2010 is een nieuw belastingsysteem voor de Belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM) geïntroduceerd, waarin de BPM progressief afhankelijk is gemaakt van de CO2-uitstoot: hoe minder zuinig de auto, hoe meer belasting er wordt betaald. Deze studie laat zien dat dit nieuwe belastingsysteem de aanschaf van zuinige auto’s effectief stimuleert.

Hervorming BPM stimuleert aankoop zuinige auto’s

Aan de hand van een econometrisch model analyseert het PBL in hoeverre veranderingen in de aankoopprijs en operationele kosten van invloed zijn op het autotypekeuzegedrag. Hiervoor zijn enquêtegegevens gebruikt van Nederlandse huishoudens die onlangs een particuliere auto hebben gekocht.

Modelsimulaties tonen aan dat het progressieve belastingstelsel voor de BPM een effectieve manier is om de aankoop van kleine zuinige auto's te stimuleren en de aankoop van grote en inefficiënte auto's te ontmoedigen. Om hetzelfde effect op de samenstelling van de Nederlandse verkopen van nieuwe auto’s door verhoogde brandstofprijzen te bereiken, zouden aanzienlijke gedifferentieerde prijsverhogingen nodig zijn geweest.

De vergroening van het Nederlandse wagenpark is echter niet alleen een kwestie van de samenstelling, maar ook van de grootte van het wagenpark. Dit is niet verder onderzocht in dit paper.

PBL Working paper 18

Auteurs

Jordy van Meerkerk, Gusta Renes, Geert Ridder

Kenmerken

Publicatietitel
Vergroening van het Nederlandse wagenpark: de rol van de gedifferentieerde BPM
Publicatiedatum
21 januari 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
1209