Verhuismotieven en ruimtelijke verhuisbewegingen

Een empirische analyse van het verhuisgedrag van huishoudens in Nederland

Verhuizingen hebben een belangrijke functie voor de woningmarkt. Gezien de toenemende problemen van, onder andere, woningmarktstarters, urgente woningzoekers en jonge gezinnen om een geschikte en betaalbare woning te kunnen vinden staat het verhuisgedrag bij beleidsmakers op het netvlies. Met deze studie willen we beleid met de meest recente empirische kennis over het ruimtelijke verhuisgedrag en onderliggende verhuismotieven van Nederlandse huishoudens voorzien.

Verhuismotieven en ruimtelijke verhuisbewegingen zijn opvallend stabiel

Alhoewel de woningmarkt in de afgelopen tien jaar sterk is veranderd laten onze descriptieve analyses en regressiemodellen zien dat er geen grote verschuivingen zijn van waarom mensen in Nederland verhuizen, in welke richting en over welke afstanden zij dit doen. Mensen verhuizen vooral vanwege een verandering in de samenstelling van hun huishouden of vanwege de wens van woonomgeving of van woning te veranderen. Verhuizingen vanwege een verandering in het werk, het beginnen van een opleiding of om sociale redenen komen minder vaak voor. Ruimtelijke verhuisbewegingen zijn de afgelopen jaren eveneens redelijk stabiel . De meeste verhuizers doen dat op korte afstanden binnen hun dagelijkse leefomgeving; verhuizingen over een lange afstand nemen niet substantieel toe.

Verhuisbewegingen lijken te complex voor een sluitende beleidstheorie

Ons rapport toont dat zich redelijk goed in kaart laat brengen wie waarom waarheen verhuist. Ouderen lijken vooral te verhuizen als  hun gezondheid verslechtert, mensen met een praktische opleiding verhuizen nauwelijks voor hun werk, echtscheiders blijven meestal in de directe omgeving van hun vorige woning wonen. We vinden daarbij sterke verbanden tussen verhuismotieven en verhuisafstanden aan de ene kant en persoonlijke kenmerken van de verhuizer, zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling, en diens ruimtelijke context aan de andere kant. Maar de verbanden zijn vanwege hun complexiteit en onzekerheid geen natuurwetten en bieden daardoor geen sluitende beleidstheorie over het sturen van woonvoorkeuren en verhuisgedrag.

Auteurs

PBL Auteurs
Christian Lennartz Stefan Troost Frans Schilder

Kenmerken

Publicatietitel
Verhuismotieven en ruimtelijke verhuisbewegingen
Publicatiesubtitel
Een empirische analyse van het verhuisgedrag van huishoudens in Nederland
Publicatiedatum
4 september 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
37
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4669