Verschillen in schattingen tussen koolstofbudgetten nader bekeken

Een studie in Nature Climate Change geeft nieuwe schattingen voor het zogenaamde koolstofbudget. Dit is de maximale hoeveelheid van het belangrijkste broeikasgas, CO2, wat vanaf nu nog wereldwijd mag worden uitgestoten om aan de 2-gradendoelstelling te voldoen. De nieuwe schattingen die onderzoekers van onder meer PBL en IIASA hebben berekend variëren - afhankelijk van de gebruikte methode - tussen de 600-1200 miljard ton CO2 vanaf 2015.

Momenteel bedraagt de jaarlijkse mondiale uitstoot 40 miljard ton CO2. Om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5oC is het budget nog veel kleiner, zo’n 600 miljard ton.

Nieuwe schatting van het mondiale koolstofbudget

Wanneer de emissies van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), door blijven groeien zoals in het verleden, dan stoten we wereldwijd in de komende eeuw naar schatting zo’n 4200 miljard ton CO2 uit. Goed voor een wereldwijde stijging van de mondiale temperatuur met zo’n 4 graden.

De middenschatting van het '2 graden' koolstofbudget, dat wil zeggen van 1000 miljard ton CO2, komt overeen met ongeveer 25 keer de jaarlijkse emissies.

Wanneer wereldwijd de emissies met constante snelheid worden gereduceerd, zouden de emissies dus in ongeveer 50 jaar naar nul moeten worden teruggebracht om zo binnen het budget te blijven (midden panel). Dat is bijzonder krap gezien de emissietrends in de afgelopen tientallen jaren (stijgend in plaats van dalend), maar ook gezien de levensduur van veel energie-infrastructuur (elektriciteitscentrales gaan bijvoorbeeld vaak minstens 40 jaar mee).

Auteurs

Detlef P. van Vuuren

Kenmerken

Publicatietitel
Verschillen in schattingen tussen koolstofbudgetten ontrafeld
Publicatiedatum
24 februari 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2885