Waardenkaart Mobiliteit

18-02-2016 | Publicatie

Discussies over mobiliteitsvraagstukken en de oplossingen hiervoor weerspiegelen vaak een grote variatie aan opvattingen over reizen, verkeer en (openbaar) vervoer. Aan deze verschillende opvattingen liggen waarden ten grondslag. De Waardenkaart Mobiliteit geeft een overzicht van deze waarden. De kaart kan dienen als een analyse-instrument en helpen om effectiever en efficiënter mobiliteitsbeleid te voeren.

Variëteit aan opvattingen over mobiliteit

Mensen hebben uiteenlopende opvattingen over mobiliteit. Allerlei onderliggende waarden spelen daarbij een rol. Zo is ‘bereikbaarheid’ nu bijvoorbeeld een belangrijk uitgangspunt van mobiliteitsbeleid. Veel mensen zien mobiliteit als ‘smeerolie van de economie’. Zij vinden dat het verkeer vooral moet kunnen doorstromen. Voor anderen is ‘status’ heel belangrijk in het denken over mobiliteit. Zij hechten aan hun auto, of kiezen juist voor de fiets om uiting te geven aan hun milieubewuste levensstijl. In discussies over verkeer en vervoer is het soms lastig de variëteit aan opvattingen over mobiliteit te herkennen en te begrijpen.

Waardenkaart instrument in beleidsvoorbereiding

Het komt nogal eens voor dat de politieke besluitvorming een andere wending neemt dan ambtenaren verwacht hadden. De oorzaak daarvan ligt onder meer in het feit dat de besluitvorming gevoed wordt door een diversiteit in de onderliggende waarden bij bestuurders en politici. Vanuit deze diepgevoelde voorkeuren, idealen of wensbeelden worden – bewust of onbewust - posities ingenomen. Daarbij kan het zelfs voorkomen dat dezelfde opvatting voortkomt uit verschillende basale waarden. Zo kan een voorkeur om te investeren in actieve vervoerwijzen als lopen of fietsen, voortkomen vanuit zorg voor de planeet, maar ook vanuit een gezondheidsmotief of een betaalbaarheidsmotief.

De Waardenkaart Mobiliteit brengt de veelkleurigheid aan waarden en opvattingen in het mobiliteitsdebat op systematische wijze in beeld. In de beleidsvoorbereiding kan de kaart worden gebruikt om deze diversiteit al in een vroeg stadium beter te herkennen te begrijpen. Zo kan de waardenkaart helpen de kwaliteit van besluitvorming rondom mobiliteitsvraagstukken te verbeteren.