Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat betekent regeerakkoord voor klimaatbeleid? Een vergelijking met verkiezingsprogramma's

Artikel | 20-02-2013
Foto van de tweede kamer

Het Regeerakkoord geeft aan te streven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, maar mist nog de concreetheid om te kunnen spreken van een krachtig klimaatbeleid. Het belooft wel een versterking ten opzichte van het bestaande beleid. Vooral de aanscherping van de doelstelling voor hernieuwbare energie in 2020 springt in het oog. Toch scoort het klimaatbeleid in het Regeerakkoord niet meer dan gemiddeld in vergelijking tot de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.

Auteur(s)Jan Ros; Robert Koelemeijer
Publicatiedatum20-02-2013
PublicatieVereniging voor Milieukundigen (VVM) Milieu 1 2013