Wat betekent regeerakkoord voor klimaatbeleid? Een vergelijking met verkiezingsprogramma's

Het Regeerakkoord geeft aan te streven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, maar mist nog de concreetheid om te kunnen spreken van een krachtig klimaatbeleid. Het belooft wel een versterking ten opzichte van het bestaande beleid. Vooral de aanscherping van de doelstelling voor hernieuwbare energie in 2020 springt in het oog. Toch scoort het klimaatbeleid in het Regeerakkoord niet meer dan gemiddeld in vergelijking tot de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.

Auteurs

Jan Ros, Robert Koelemeijer

Kenmerken

Publicatietitel
Wat betekent regeerakkoord voor klimaatbeleid? Een vergelijking met verkiezingsprogramma's
Publicatiedatum
20 februari 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Vereniging voor Milieukundigen (VVM) Milieu 1 2013
Productnummer
1094