We leven gemiddeld zes jaar langer door het Europese Luchtbeleid

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dit is het gevolg van reducties van emissies in Nederland en het buitenland door in Europees verband afgesproken beleid. In dit artikel wordt beschreven hoe groot de behaalde gezondheidswinst is en welke landen en sectoren daar het meest aan hebben bijgedragen.

Toename van de gemiddelde levensverwachting

Het Europese beleid heeft de afgelopen decennia geleid tot een aanzienlijke vermindering van de emissie van luchtverontreinigende stoffen in de Europese landen. De volksgezondheid in Nederland heeft geprofiteerd van internationale samenwerking om grensoverschrijdende luchtvervuiling tegen te gaan. Eveneens heeft de gezondheid in omliggende landen geprofiteerd van de maatregelen die in Nederland zijn genomen.

In 2015 komen de verminderde concentraties van luchtverontreinigende stoffen overeen met een toename van de gemiddelde levensverwachting in Nederland van ongeveer 6 jaar.  Verdergaande emissiereducties in binnen- en buitenland zijn nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en het gezondheidsverlies door luchtverontreiniging verder te beperken.

Auteurs

PBL Auteurs
Gerben Geilenkirchen
Overige auteurs
Guus Velders (RIVM)
Rob Maas (RIVM)
Frank de Leeuw (RIVM)
Norbert Ligterink (TNO)
Paul Ruyssenaars (RIVM)
Wilco de Vries (RIVM)
Joost Wesseling (RIVM)

Kenmerken

Publicatietitel
We leven gemiddeld zes jaar langer door het Europese Luchtbeleid
Publicatiedatum
20 december 2019
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
15
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Tijdschrift Lucht
Uitgave
december 2019, nummer 4
Productnummer
4168