We leven gemiddeld zes jaar langer door het Europese Luchtbeleid

20-12-2019 | Artikel

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dit is het gevolg van reducties van emissies in Nederland en het buitenland door in Europees verband afgesproken beleid. In dit artikel wordt beschreven hoe groot de behaalde gezondheidswinst is en welke landen en sectoren daar het meest aan hebben bijgedragen.

Toename van de gemiddelde levensverwachting

Het Europese beleid heeft de afgelopen decennia geleid tot een aanzienlijke vermindering van de emissie van luchtverontreinigende stoffen in de Europese landen. De volksgezondheid in Nederland heeft geprofiteerd van internationale samenwerking om grensoverschrijdende luchtvervuiling tegen te gaan. Eveneens heeft de gezondheid in omliggende landen geprofiteerd van de maatregelen die in Nederland zijn genomen.

In 2015 komen de verminderde concentraties van luchtverontreinigende stoffen overeen met een toename van de gemiddelde levensverwachting in Nederland van ongeveer 6 jaar.  Verdergaande emissiereducties in binnen- en buitenland zijn nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en het gezondheidsverlies door luchtverontreiniging verder te beperken.