Welvaart en Leefomgeving: vier beelden van de regionale ontwikkeling van Nederland tot 2050

De Randstad en andere stedelijke regio’s blijven groeien in de toekomst. In de studie 'Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving' (WLO) hebben het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving. Deze paper beschrijft vier mogelijke regionale beelden van Nederland in 2050 zoals uitgewerkt in de module Regionale ontwikkeling en verstedelijking van de WLO.

De groei van de stad komt door de trek naar de stad die doorzet, maar ook doordat de bevolking in de Randstad en andere steden relatief jong is en er in de steden dus sprake is van een hoger geboortecijfer.

Stedelijke concentratie in twee scenario’s

In de WLO zijn twee integrale referentiescenario’s uitgewerkt die bedoeld zijn voor beleidsvoorbereiding en analyse: Hoog (met hoge economische en demografische groei) en Laag (met een meer gematigde economische en demografische ontwikkeling).

In beide referentiescenario’s groeien de Randstad en andere stedelijke regio’s sterker dan de rest van het land. Deze concentratie is in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen decennia. In het scenario Hoog is de stedelijke concentratie wat sterker. In het scenario Laag, zwakt de trend van concentratie in de steden af.

Aanvullende onzekerheidsverkenningen

Er zijn twee onzekerheidsverkenningen uitgewerkt met wat sterker afwijkende ruimtelijke ontwikkelingen:

  • In Hoog Spreiding slaat, onder invloed van welvaartsgroei en technologische ontwikkeling, de concentratie na 2030 om in een spreiding van bevolking en werkgelegenheid vanuit de Randstad naar de rest van Nederland.
  • In Laag Concentratie leiden aanhoudende lage demografische en economische groei tot een terugtrekking van bevolking en werkgelegenheid in de stedelijke regio’s tegenover sterke krimp in een aantal andere gebieden.

Uit de scenario’s blijkt dat groei geen vanzelfsprekendheid meer is. In het grootste deel van het land treedt in een of meer scenario’s stabilisatie of krimp op van bevolking en/of banen. Daarom is het belangrijk om adaptief te plannen en in sommige gevallen te zoeken naar oplossingen om tijdelijke groei ook tijdelijk op te vangen.

Auteurs

Jan Ritsema van Eck (PBL), Joost van Gemeren (CPB), Corina Huisman (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Welvaart en Leefomgeving: vier beelden van de regionale ontwikkeling van Nederland tot 2050
Publicatiedatum
3 december 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Welvaart en Leefomgeving: vier beelden van de regionale ontwikkeling van Nederland tot 2050
Productnummer
1889