Werkprogramma 2016

07-01-2016 | Publicatie

In het werkprogramma voor 2016 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

De kern van het onderzoekswerk vindt plaats in 7 strategische thema's:

  • cross-sectorale kansen voor de water-, energie- en voedselnexus
  • vergroening en het circulair maken van de economie
  • naar een duurzame energievoorziening
  • vastgoed en woningmarkt
  • opgaven en keuzes in het landelijk gebied
  • toekomst van de stad
  • de concurrentiepositie in Europa van Nederland en zijn stedelijke regio's

Om het werkprogramma te realiseren werkt het PBL ook dit jaar weer samen met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.