Werkprogramma 2016

Publicatie

In het werkprogramma voor 2016 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

De kern van het onderzoekswerk vindt plaats in 7 strategische thema's:

  • cross-sectorale kansen voor de water-, energie- en voedselnexus
  • vergroening en het circulair maken van de economie
  • naar een duurzame energievoorziening
  • vastgoed en woningmarkt
  • opgaven en keuzes in het landelijk gebied
  • toekomst van de stad
  • de concurrentiepositie in Europa van Nederland en zijn stedelijke regio's

Om het werkprogramma te realiseren werkt het PBL ook dit jaar weer samen met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Kenmerken

Publicatiedatum
7 januari 2016
Publicatie type
Publicatie