Wonen en gevoelens van onbehagen?

Een verkenning naar de relatie tussen onzekerheid, controle en het Nederlandse woonbeleid

Uiteenlopende groepen op de woningmarkt ondervinden op dit moment problemen met huisvesting: starters, mensen die met spoed een woning nodig hebben, ouderen en de lage en middeninkomens. In deze achtergrondstudie verkent PBL of de beperkte mogelijkheden op de woningmarkt van deze groepen leiden tot gevoelens van onbehagen. Dit is gedaan op verzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Gebrek aan controle

De woningmarkt kent een relatief voorspelbaar systeem. De veranderingen in beleid hebben niet tot grote veranderingen voor huishoudens geleid. Er is relatief weinig onzekerheid op de woningmarkt. Wel is er gebrek aan controle: de knelpunten in de woningmarkt beperken grote groepen Nederlanders in hun woonbehoefte. De betaalbaarheid van woningen is een probleem en er is sprake van een woningtekort. Ook schiet de samenhang tussen wonen en zorg te kort. Dat zou gevoelens van onbehagen kunnen versterken.

Het verbeteren van de situatie op de woningmarkt hangt deels samen met het oplossen van problemen in andere sectoren. Daarnaast zal het vergroten van het woningaanbod knelpunten wegnemen.

Auteurs

PBL Auteurs
Frans Schilder Femke Daalhuizen Jolien Groot Christian Lennartz Marieke van der Staak

Kenmerken

Publicatietitel
Wonen en gevoelens van onbehagen?
Publicatiesubtitel
Een verkenning naar de relatie tussen onzekerheid, controle en het Nederlandse woonbeleid
Publicatiedatum
12 maart 2020
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4126