Woningdelen of zelfstandig een woning huren of kopen

De woonsituatie van migrantenhuishoudens in de eerste jaren na aankomst in Nederland (2014-2018)

Bij aankomst in Nederland delen migranten vaak een woning met andere huishoudens: dit geldt in het bijzonder voor migrantenhuishoudens die vanwege arbeid of studie in Nederland zijn gearriveerd. Dit geldt echter in veel mindere mate voor huishoudens die om andere redenen naar Nederland zijn gekomen. Dat blijkt uit onderzoek door het PBL samen met de Universiteit van Amsterdam en ABF Research op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze studie is gekeken naar de woonsituatie van migrantenhuishoudens in de eerste jaren na aankomst in Nederland.

Grote variëteit in ontwikkelingen wonen bij migranten

Elke migrant heeft bij aankomst in Nederland een woonplek nodig, of dit nu een asielzoekerscentrum is, een kamer, een zelfstandige huur- of koopwoning of een plek bij familieleden die hier al wonen. De verscheidenheid onder huishoudens, waarbij er ten minste éen lid zich in de periode 2013-2016 in Nederland heeft gevestigd, naar samenstelling en het soort woonplek is groot. Bij studenten- en arbeidsmigrantenhuishoudens komt woningdelen het vaakste voor, zowel bij aankomst als in de jaren daaropvolgend. Asielmigrantenhuishoudens huren meestal een corporatiewoning, terwijl gezinsmigrantenhuishoudens vaker zelfstandig wonen in een huur- of koopwoning. Dit laatste komt omdat men vaak intrekt bij huishoudleden die hier al wonen. 

Grote variëteit in ontwikkelingen migratie bij migranten

Ontwikkelingen in migratie zijn veranderlijk. De afgelopen jaren deed migratie zich ook vaker in plattelandsgemeenten voor. Uit deze studie blijkt dat migranten aan de ene kant vooral naar universiteitssteden trekken, terwijl aan de andere kant een niet onaanzienlijk aandeel migranten zich in de overige gemeenten vestigt. De verwachting is dat in de toekomst meer kleinere gemeenten met migratie en dus ook met de huisvesting van migranten te maken krijgen.

Op 31 augustus 2022 zijn twee cijfers op p.47 en p. 53 in de pdf aangepast.

Auteurs

PBL Auteurs
Dorien Manting
Overige auteurs
Marieke van der Star (UiO, ten tijde van het onderzoek werkzaam bij UvA)
Michael Stuart (ABF Research)
Sandra van Zoelen (ABF Research)
Berry Blijie (ABF Research)

Kenmerken

Publicatietitel
Woningdelen of zelfstandig een woning huren of kopen
Publicatiesubtitel
De woonsituatie van migrantenhuishoudens in de eerste jaren na aankomst in Nederland (2014-2018)
Publicatiedatum
18 augustus 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
76
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4238