Publicaties

4857 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Integrated Criteria Document Fine Particulate Matter

This document reports data on fine particulate matter with regard to sources and emissions, exposure levels, effect levels, risks, and technical possibilities for reducing these risks. The information provides the scientific basis for formulating an effect-directed...

Basisdocument Fijn Stof

Dit document rapporteert gegevens over fijn stof betreffende bronnen en emissies, blootstellingsniveaus, effectniveaus, risico's en de technische mogelijkheden om deze risico's te reduceren. Deze informatie vormt de wetenschappelijke basis voor de formulering van een...

Documentation of a geographically explicit dynamic carbon cycle model

The CO2 concentration in the atmosphere has increased considerably during the last century. Without strong reductions of greenhouse gas emissions, the concentration will double from the pre-industrial level in the middle of next century. For a better understanding of its...

The CARMEN Status Report 1995

Progress in the EUROMOD project (RIVM no. 461501) is reported. The EUROMOD project aims at the realization of a computer model that may support international negotiations concerning Europe's environment.

Het CARMEN Status rapport 1995

Recente RIVM publikaties, zoals het GLOBE rapport, hebben een bijdrage geleverd aan het succes van Europese conferenties over milieu- en volksgezondheid aspecten (Dobrice 1991, Luzern 1993). Om de volgende conferenties te ondersteunen heeft het RIVM daartoe het computer-model...

Pagina's