Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Scenario Studies on Effects of Methane Emissions Using a 3D Tropospheric Model

The 3 D global tropospheric model MOGUNTIA was used in a 25-year scenario study to analyse the effects of increasing methane emissions on the oxidising capacity of the atmosphere and methane's…
Publicatie

European wet deposition maps based on measurements

To date, wet deposition maps on a European scale have been based on long-range transport model results. For most components wet deposition maps based on measurements are only available on national…
Publicatie

Evaluation of PCB fluxes in the environment

Since the early seventies a variety of stringent measures have been taken by (international) governments to reduce the risks posed by the presence of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the…
Publicatie

Uncertainty in Integrated Assessment Modelling. A Cultural Perspective Based Approach

Uncertainty plays a key role in global integrated assessment modelling. Identifying, illuminating and clarifying uncertainties in the TARGETS model, i.e. Tool to Assess Regional and Global…
Publicatie

Emissie van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) uit diverse bouwmaterialen en afvalstoffen

Het RIVM ontwikkelt een set van uitloogproeven voor organische componenten in het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390011 afvalstoffen'(TSP). In onderhavig…
Publicatie

Farmaceutische industrie

Dit rapport over de farmaceutische industrie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over…
Publicatie

EDACS: Europese Depositie kaarten van verzurende componenten op kleine schaal. Model beschrijving en voorlopige resultaten

Om de effecten van verzurende stoffen op ecosystemen te beschrijven moet de depositie van deze stoffen ook op een voor ecosystemen relevante schaal (typisch enkele kilometers) zijn gegeven. De huidige…
Publicatie

Beschrijving van het RIVM 2-dimensionaal stratosfeermodel

Voor het uitvoeren van assessmentstudies met betrekking tot de stratosfeer en het bestuderen van de invloed van veranderingen in de stratosfeer op de troposfeer en het klimaat, is bij het Laboratorium…
Publicatie

Gebiedsgerichte Integratie: een tussenbalans

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie. Daartoe worden de meest aansprekende resultaten uit de drie fasen van het project toegelicht. In het…
Publicatie

Indicatoren voor het thema Verspilling, een eerste verkenning

De beschikbaarheid van voorraden in de toekomst is sterk gerelateerd aan het gebruik, waarbij het begrip afwenteling op andere voorraden een centrale rol speelt. Geconstateerd is dat er grenzen aan de…
Publicatie