Publicaties

5358 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Ingrediënten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg.

Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

Dit document maakt deel uit van de reeks "informatiedocumenten afvalstoffen". Deze documenten zijn door het RIVM vervaardigd in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer in het kader van het actieprogramma "preventie en hergebruik van...

Lassen

Dit rapport over lassen is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het...

Produktie van oliën en vetten

Dit rapport over de productie van oliën en vetten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriële bedrijven of industriële processen ter ondersteuning van...

Secundaire non-ferro-industrie

Dit rapport over de secundaire non-ferroindustrie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van...

CO2-effecten van een kleinverbruikersheffing

In het NMP2 (Nationaal Milieubeleidsplan 2) werd nader onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden van een nationale regulerende energieheffing. Het effect van de heffing valt uiteen in drie delen: het zuivere effect van de hogere energieprijzen; de vrijstelling van duurzame...

Pagina's