Publicaties

5404 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of…
Publicatie

Scenario studie van de effecten van emissies van CFK's, HCFK's en HFK's op stratosferisch ozon

Antropogene emissies van chloor- en broomhoudende verbindingen worden algemeen beschouwd als de belangrijkste veroorzakers van de aantasting van de ozonlaag in de afgelopen twee decennia. De…
Publicatie

HEATHSOL: gevoeligheids/onzekerheids analyse en validatie

Een gevoeligheidsanalyse, een beperkte onzekerheidsanalyse en validatie werden uitgevoerd voor een model dat de competitie tussen heide en grassoorten beschrijft (HEATHSOL). De resultaten van de…
Publicatie

Analyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)

Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt, als onderdeel van het meet- en monitoringsysteem, jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval…
Publicatie

Afbraak en natuurlijke variabiliteit van de ozonlaag afgeleid uit TOMS waarnemingen

Een statistische trendanalyse van de TOMS (Amerikaans satellietinstrument) totale ozongegevens is uitgevoerd vanaf november 1978 t/m juni 1994. De tijdafhankelijkheid van de ozonkolom is beschreven…
Publicatie

Betrouwbaarheidsanalyse van de berekeningen voor 1992 van de NHx concentraties en droge deposities met het OPS-model

Door middel van Monte Carlo sampling en simulatie wordt de betrouwbaarheid bepaald van de voorspellingen voor de jaargemiddelde concentraties van NH 3 , NH 4 aerosol en voor de jaartotale droge…
Publicatie

Depletion and Natural Variability of the Ozone Layer from TOMS Observations

A statistical trend analysis of the TOMS total ozone data was performed from November 1978 through June 1994.
Publicatie

Preventieve bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten ; een literatuuroverzicht

In dit rapport wordt ingegaan op preventieve bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten. Aangegeven is wat de beleidsuitgangspunten zijn, hoe het bodembeschermingsbeleid zich ontwikkelt en langs…
Publicatie

Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens…
Publicatie

Climax Molybdenum

Dit rapport over Climax Molybdenum is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over…
Publicatie