22 mei: dag van de biodiversiteit

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit. Daarmee willen ze mensen bewust maken van het belang van biodiversiteit. In heel Nederland worden op die dag activiteiten georganiseerd. Biodiversiteit is de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) berekende het biodiversiteitsverlies in Nederland, Europa en de wereld sinds 1700.

In Nederland daalde de biodiversiteit van ongeveer 40% in 1900 tot ongeveer 15% in 2000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn landgebruiksverandering, milieudruk en versnippering van ecosystemen. De conclusie van de Balans van de Leefomgeving 2012 - een tweejaarlijkse PBL publicatie - is dat de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland wel geremd is, maar nog niet gestopt.

Water en biodiversiteit

‘Water en Biodiversiteit’ is in 2013 het thema voor de internationale dag voor de biodiversiteit. De Verenigde Naties hebben 2013 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar voor de Samenwerking voor Water. Daarmee willen ze de bewustwording rond het belang van internationale samenwerking versterken. Water is immers een universeel thema dat verschillende domeinen van het leven betreft en beïnvloedt.

Conventie voor Biologische diversiteit

In 1992 is de Conventie voor Biologische diversiteit (CBD) opgesteld. Het belangrijkste doel is het behoud van de mondiale biodiversiteit. Tweejaarlijks komen de landen die partij zijn bij het Biodiversiteitsverdrag bijeen om de voortgang te bespreken en aanvullende beleidsafspraken te maken. Op de COP-bijeenkomst (Conferentie van Partijen) in 2010 in Japan zijn 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020 afgesproken: de AICHI doelen. Deze doelen zijn feitelijk acties om biodiversiteitverlies volledig stop te zetten en ecosystemen robuust en veerkrachtig te maken. De ambities gelden niet alleen voor de CBD maar zijn ook richtinggevend voor andere natuurverdragen en internationale organisaties waaronder de Europese Unie. De uitvoering van het Strategisch Plan van de CBD kampt in veel landen met financiële, personele en bestuurlijke belemmeringen.

Indicatoren

Om de voortgang van de biodiversiteitsdoelen, waaronder AICHI, te monitoren en te meten worden op verschillende geografische niveaus indicatorsets ontwikkeld. Het PBL geeft in het dossier ‘Mondiale en Europese Biodiversiteitsdoelen en indicatoren’ een overzicht van de biodiversiteitsindicatoren voor Nederland.

Zie ook

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Natuur, landschap en biodiversiteit

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten.

Meer over natuur, landschap en biodiversiteit