CPB en PBL presenteren doorrekening verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen doorgerekend. De analyse omvat de belangrijkste (macro-) economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid en de gevolgen voor zorg, sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur. De deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK.

Met deze omvang is een exercitie als Keuzes in Kaart 2013-2017 uniek in de wereld. Het uitgangspunt voor de analyse (‘het basispad’) is de economische  verkenning tot en met 2017 die het CPB in juni publiceerde, waarin ook de afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn verwerkt. Het PBL hanteerde ook een eigen basispad voor ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, natuur alsmede energie en klimaat. De planbureaus hopen dat Keuzes in Kaart een bijdrage levert aan het inzichtelijk maken van de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma’s op een breed palet van onderwerpen. 

Sinds de start in 1986 is dit de achtste keer dat de verkiezingsprogramma’s zijn doorgerekend. Het was dit keer ook de meest omvattende analyse, met de meeste partijen en het grootste aantal onderwerpen. In het boek zijn de effecten van 2468 voorstellen in kaart gebracht. In totaal hebben ruim 80 medewerkers van de planbureaus aan de doorrekening meewerkt. Het is de tweede keer dat CPB en PBL de doorrekening gezamenlijk maken.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Verkiezingen en formatie

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer biedt het Planbureau voor de Leefomgeving politieke partijen aan om hun verkiezingsprogramma te laten analyseren.

Meer over verkiezingen en formatie